ANSVARSFRASKRIVELSE.

Kasinoene og andre online gambling nettsteder som er oppfort i Online Gambling SA er kun til informasjonsformal. Online Gambling SA og deres partnere fremmer ikke eller stotter ulovlig aktivitet som er forbundet med online gambling. Det er brukerens ansvar a kontrollere, forsta og overholde sine lokale lover angaende gambling pa internett. Vi vil ikke bli holdt ansvarlig for ulovlig aktivitet som kan oppsta.

Vanligvis er de mest oppforte gambling nettsteder annonsert eller nevnt pa Online Gambling SA rlige, anerkjente og av hoy standard. Selv om alle forsok har blitt gjort for a sikre rettferdighet og sikkerhet mot spilleren pa hver av de online gambling nettstedene som er oppfort, kan vi ikke holdes ansvarlige dersom avvik forekommer mellom en Online Gambling-operasjon og deg.

Etter a ha v rt i bransjen i mer enn et tiar, og gjennom a ha konstant kontakt med alle operatorene, vil vi gjore en felles innsats for a hjelpe deg med eventuelle problemer som matte oppsta hvis du har registrert deg for a spille gjennom en av vare annonser.

V r oppmerksom pa at online gambling operasjoner imidlertid gjor endringer, spesielt men ikke begrenset til, deres vilkar, kampanjer, kvalifikasjoner og andre regler. Vi anbefaler derfor sterkt at du besoker det annonserte nettstedet og gjor deg kjent med deres vilkar og betingelser. Alternativt kontakt deres stotte og be om informasjonen skriftlig.

OnlineGamblingSA.com tar intet ansvar for eventuelle feil, unnlatelser eller unoyaktigheter. Vi vil imidlertid forsoke a gi informasjon sa noyaktig og fullstendig som mulig og oppdateres jevnlig.

VIKTIG SOY-AFRIKANSKE SPILLERE: I lys av den nylige North Gauteng High Court-avgjorelsen som gjengir Online Gambling ulovlig i Sor-Afrika, ber vi deg om at du avslutter dette nettstedet umiddelbart i avvente av et endelig utfall av saken. Sorafrikanske besokende pa denne nettsiden er i strid med den sorafrikanske onlinespilllovgivningen, og vi kan ikke holdes ansvarlige for dine handlinger. Vi anbefaler videre at lek i en hvilken som helst utenlandsk valuta ogsa anses som ulovlig i forhold til den siste avgjorelsen. Vi vil fortsette a oppdatere dette nettstedet med informasjon om potensiell lisensiering og regulering av online gambling i Sor-Afrika.


Hei! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!