Blogger.

Fa SAS 9-koden til a kjore multi-threaded i SAS Viya 3.3.

Denne artikkelen og tilhorende teknisk vitbok er skrevet for a hjelpe SAS 9-brukere til a behandle eksisterende SAS 9-kodes multi-threaded i SAS Viya 3.3.

Fremtiden er Multi-threaded Processing ved hjelp av SAS® Viya®

Da jeg forst begynte a undersoke hvordan jeg kjorer SAS 9-kode som multi-threaded i SAS Viya, bestemte jeg meg for a samle all relevant informasjon og detaljere de interne behandlingen regler som styrer hvordan SAS Viya Cloud Analytics Services (CAS) server handterer kode og data . Det jeg fant var at det er et enkelt sett med retningslinjer, som hvis de folges, bidrar til a sikre at det meste av din eksisterende SAS 9-kode kjorer multi-threaded. Jeg har stashed mye flott informasjon til en enkelt hvittpost som er tilgjengelig i dag, kalt «Fa din SAS 9 kode a kjore Multi-threaded i SAS Viya».

Fra og med de grunnleggende skillene mellom enkel og parallell behandling er nokkelen til a forsta hvorfor og hvordan noen av de parallelle bearbeidingsendringene har blitt implementert. Du ser, SAS Viya-teknologien konstruerer kode slik at alt gar i samling av minne ved hjelp av flere prosessorer. Redefinering av SAS for dette parallelle prosessparadigmet har fort til store gevinster i minkende programtid, samt samtidig okt noyaktighet for en rekke maskinl ringsteknikker. Bruke SAS Viya-produkter bidrar til a revolusjonere hvordan vi tenker pa a drive omfattende arbeid fordi na kan vi fullfore sa mange flere oppgaver i en brokdel av tiden det tok for.

De nye SAS Viya-produktene gir en mengde verdi sammenlignet med andre valg du kan ha pa analytics markedet. Dessverre er de fleste apne kildebiblioteker og -pakker, spesielt de som er utviklet for bruk i Python og R, begrenset til single-threading. SAS Viya tilbyr en vei videre ved a kode pa disse sprakene ved hjelp av et alternativt sett av SAS-objekter som kan kjore som parallelle, multi-threaded, distribuerte prosesser. Den virkelige forskjellen er i den delte minnesarkitekturen, som ikke er den samme som parallell distribuert behandling som du hevder hevdet fra de fleste Hadoop- og skyleverandorer. Selv om parallell distribuert prosessering er raskere enn single-threading, rammer den proverbially en ytelsesvegg som ligger langt under det samlede og vedvarende dataene gir ved bruk av multi-threaded teknikker og kode.

Av disse grunnene tror jeg at SAS Viya er fremtiden for data / beslutningsvitenskap, med delt minne som gar mot hundrevis, hvis ikke tusenvis av prosessorer, og returnerer resultater tilbake nesten oyeblikkelig. Og det er ikke bare en handfull statistiske teknikker. Jeg snakker om a kjore hver oppgave i analysens livssyklus som en multi-threaded prosess, noe som betyr end-to-end behandling gjennom datastaging, modellutvikling og distribusjon, alt mulig utfort via et pek-og-klikk-grensesnitt hvis du velger. Gi SAS Viya et forsok, og du vil se hva jeg snakker om. A, og ikke glem a lese mitt tekniske hvitt papir som gir en sjekkliste over alle de tingene du kanskje ma vurdere nar du overforer SAS 9-koden for a kjore multi-threaded i SAS Viya!

Sporsmal eller kommentarer?

Hvis du har sporsmal om detaljene i dette papiret, kan du ikke legge dem i kommentarfeltet nedenfor.

Om forfatteren.

Analytics Systems Manager.

Phil Weiss er en radgivende losningsarkitekt i salgs- og markedsforingsstotte. Han var en dyktig soknadsutvikler og statistisk konsulent i 10 ar for han ble med i SAS. Hans tekniske spesialiteter er prognoser for tidsserier, hoyytelsesanalyse og distribuerte prosesseringssystemer. Phil har skrevet en bok om historien til Lake Tahoe s eldste lisensierte kasino, Cal-Neva Resort, et sted en gang eid av Frank Sinatra.

Relaterte innlegg.

Datavisualisering | Programmeringstips | SAS Administratorer 7. februar 2018.

Opprette et tilpasset regionskart i SAS Visual Analytics 7.4.

Koding i Python med SAS University Edition.

Dual Response Axis Bar og Line Overlay – Del 1.

Sv rt verdsatt bloggen din og papiret for dypere innsikt i SAS 9 og SAS Viya programmerings gjennomgang og beste praksis.

Programmeringsforskjeller, endringer, utskifting og utforelse er godt forklart og nyttig for a forsta migrasjonen fra gammel sas til den nye.

verden av sas multi-threaded, i minnet program kjoring.

Nar det gjelder R & amp; Python, Anaconda for cluster management gir ressurshandteringsverktoy for a distribuere Anaconda over en klynge. Den kan handtere flere conda-miljoer og pakker (inkludert Python og R) pa bare-metall eller skybaserte klynger. Stottede plattformer inkluderer Amazon-virtuelle maskiner. Det er ikke tilfelle, men apen kildekode har noe na foruten Hadoop.

Fol deg komfortabel med a kjore var gamle sas kode og makroer i SAS Viya Program Run-time Environment (VPRTE).

Kommer fra life science bakgrunn, pa grunn av compliance & amp; styring, vi endrer ikke var kode (den er last), hva-om vi ma gjengi de samme resultatene.

Som jeg sa, er det nyttig a vite at det er et fallback. Er VPRTE lik arbeidsplassserver (for bakoverkompatibilitet) eller skal det v re mellom natid og fremtid?

Arsaken til sporsmalet ovenfor, nevnte du behovet for a ha en egen arbeidsomrade server annet enn cas & amp; VPRTE pa side 9 i papiret.


Hei! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!