CORMIX2: Multiportutladninger.

En multiportdiffusor er en line r struktur som bestar av mange mer eller mindre tett avstengede porter eller dyser som injiserer en rekke turbulente straler med hoy hastighet inn i det omgivende mottakende vannlegemet.

For komplekse hydrodynamiske tilfeller (for eksempel alternerende diffusorer eller et ustabilt n rfelt) bruker CORMIX2 » ekvivalent spalt diffusor » konseptet og dermed forsommer detaljene til de enkelte stralene som utstedes fra hver diffusorport og deres sammenslaingsprosess, men antar at strommen oppstar ved en lang spaltning med tilsvarende dynamiske egenskaper.

Kildekarakterisering Forutsetninger:

Alle delsystemer krever at selve tverrsnittet av vannlegemet beskrives eller skjematiseres som en rektangul r rett jevn kanal som kan v re begrenset sideveis eller ubundet. Den omgivende hastigheten antas a v re jevn innenfor det tverrsnittet. I tillegg til en ensartet omgivelsesdensitetsmulighet tillater CORMIX2 at tre generiske typer av omgivende stratifikasjonsprofiler skal benyttes for tiln rming av den faktiske vertikale tetthetsfordeling. Alle CORMIX-delsystemer er i prinsippet steady state-modeller, men nye utviklinger tillater analyse av ustabil blanding i tidevannsmiljoer. Alle CORMIX-systemer kan forutsi blanding for bade konservative og ikke-konservative forsteordens forfallsprosesser, og kan simulere varmeoverforing fra termiske plumes.

CORMIX2 multiport diffusortyper.

CORMIX2 gjelder for tre vanlige typer multiportdiffusjonsutladninger under de samme generelle utslipp og omgivelsesforhold som CORMIX1.

CORMIX2 tillater ovennevnte konstruksjoner av multiportdiffusorer og muliggjor vilkarlig justering av diffusorstrukturen i det omgivende vannlegeme og for vilkarlig oppstilling og orientering av de enkelte portene.


Hei! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!