GoH2O.net.

Velkommen til Roulette Township Water and Sewer Department nettsted!

Du kan nar som helst fa tilgang til dette nettstedet for a se hva som er nytt og spennende (eller ikke) om Roulette’s Water and Sewer Systems.

Ulike former for informasjon vil v re tilgjengelig her, samt lenker til annen informasjon du kan finne viktig for deg og din familie.

Roulette Township Supervisors er glade for a kunngjore at forbrukssikkerhetsrapporten (vannkvalitetsrapport) for driftsaret 2014 na er tilgjengelig for allmennheten.

Vi er ogsa glade for a kunngjore at alle EPA og PA State DEP distribuerte vannkvalitetskrav ble oppfylt eller overskredet for driftsaret 2014.

Rapporten vil ikke bli sendt ut til alle Roulette vann system kunder som tidligere. EPA og PADEP tillater na elektronisk levering av denne rapporten. RouletteTownship drar nytte av dette, noe som sparer Township de hoye kostnadene ved masseutlevering av rapporten. Nettstedet som brukes, er gitt gratis til Township ved Pennsylvania Rural Water Association.

Etter hvert som tiden gar, vil det v re annen nyttig informasjon tilgjengelig for innbyggerne pa dette nettstedet i forbindelse med vare vann- og avlopsbehandlingssystemer.

Forbrukerfortrolighetsrapporten er tilgjengelig pa folgende steder …

Online pa http://GoH2o.net/rouletteownship/ccr (dette laster ned eller apner dokumentet direkte)

Pa Township Office Bulletin Board, som ligger pa kontoret pa 80 Railroad Ave, Roulette, PA.

Pa Post Office Bulletin Board, lokalisert pa 107 Main St., Roulette, PA.

Papirkopier er tilgjengelig fra Township Office pa foresporsel eller via post.

Hvis du vil ha en kopi sendt til deg, vennligst kontakt talsmannen pa (814) 544-7549.

Hvis du har sporsmal relatert til rapporten, vennligst kontakt Township Office. Sekret ren vil rette sporsmalet ditt til Town Water Operator.


Hei! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!