Utvidelseskort.

Utvidelseskort.

Ved beregning er et utvidelseskort definert som en spesifikk type kretskort som settes inn i en datamaskin for a gi ekstra funksjoner, fasiliteter eller minne. Dette kan inneholde et bredt utvalg av ting, som vil bli beskrevet i denne artikkelen.

Utvidelseskort settes inn i en utvidelsesspor pa datamaskinens hovedkort og oppretter en elektronisk kobling mellom de to med kantkontakter, slik at data kan kommuniseres pa tvers av. De ble popul re snart etter at de forst ble introdusert og forblir popul re frem til i dag pa grunn av mulighetene de tilbyr brukerne a tilpasse sin databehandling.

Lydkort.

Ogsa kjent som lydkort, denne typen utvidelseskort omhandler alt som skal gjores med lyd og lydsignaler i datamaskinen som er under kontroll av programmer pa datamaskinen. Dette kan omfatte a tillate programmer pa datamaskinen a spille av musikk, programmer som redigerer videoer eller lyd, presentasjonsprogramvare, spillutstyr og annen type program som spiller lyd.

Muligheten til a spille lyd er ofte integrert i hovedkortet til datamaskinen, men dette er ikke nodvendigvis den beste maten a oppna lyd av hoy kvalitet. Lydutvidelseskort konverterer digitale lyddata til analog format, som deretter sendes til en ekstern enhet som kan spille av lyd som hodetelefoner eller en hoyttaler. Lydkort ma ogsa v re i stand til a behandle flere lyder samtidig, dele dem opp i lydkanaler. Dette gjor det mulig a produsere forskjellige lydkonfigurasjoner, for eksempel surroundlyd og stereolyd. Moderne lydkort som gir avansert lydblanding, som dette, kalles iblant Hardware Audio Accelerators, og kan gi funksjoner som posisjonslyd og 3D-lyd.

Skjermkort.

Et skjermkort kalles hyppigere et grafikkort eller skjermkort, og er ansvarlig for a generere bilder til et visuelt display, for eksempel en dataskjerm eller en b rbar PC-skjerm. Selv om alle hovedkort har en viss grad av integrert grafikk, kan et dedikert skjermkort sorge for hoyere kvalitet og bedre hastigheter. Videokort kan tilby slike funksjoner som gjengivelse av 3D- og 2D-grafikk av hoy kvalitet, muligheten til a koble til en TV og muligheten til a vise grafikk over flere skjermbilder.

Et dedikert skjermkort leveres med sitt eget RAM- og kjolesystem, noe som reduserer tilliten til hovedkortet og tillater at flere prosessorkrafter bare deles ut for visning og behandling av grafikk. Dette kan ogsa hjelpe datamaskinen som en helhet til a kjore raskere og mer effektivt, da mindre system RAM-strom blir tatt opp av grafikkprogrammer med hoy ettersporsel.

Nettverkskort.

Ofte kalt et nettverkskort eller LAN-adapter, et nettverkskort er et utvidelseskort som gjor det mulig for en datamaskin a koble til et datanettverk som et lokalt nettverk eller et stort nettverk. Denne typen utvidelseskort var mest popul rt i tidlige datamodeller, i mer moderne maskiner har nesten alle datamaskiner et nettverksgrensesnitt bygget direkte inn i hovedkortet.

Dette er fordi det er billigere og mer praktisk a bruke Ethernet-standardforbindelsen, som er enkel a installere som en brikke rett fra hovedkortet og ikke nodvendigvis krever et separat utvidelseskort lenger. Av denne grunn er separate nettverkskort alt annet enn foreldet i nyere datamaskiner enn i unntakstilfeller der det kreves en annen type nettverkstilkobling.

Seriell og Parallell kort.

Seriell og Parallell utvidelseskort brukes til a gi flere tilkoblingsporte til en datamaskin, spesielt for a gi parallell- eller seriellporttilkoblinger. En parallellport kan kun overfore data til en sekund r enhet, vanligvis en skriver eller lignende, ved hjelp av et dobbelt dataoverforingssystem.

Denne typen enveisoverforing ble ogsa brukt for eldre eksterne lagringsenheter. Serielle porter kan behandle data i toveis retning, og er ofte litt langsommere enn parallelle porter pa grunn av den mer noyaktige overforingen av dataene de sender. Bade serielle porter og parallelle porter har hovedsakelig blitt erstattet av den raskere og mer effektive USB-porten i moderne datamaskiner.

Et USB-utvidelseskort brukes til a gi flere tilkoblingsporter til en datamaskin ved a koble kortet til hovedkortet. USB er kort for Universal Serial Bus, og er den vanligste typen port som finnes i moderne datamaskiner. Periferiutstyr som skrivere, tastaturer, skrivere, flyttbare flash-stasjoner og mus kan festes til datamaskinen.

USB-kort er nodvendig hvis en datamaskin ikke allerede har denne funksjonen, eller for a legge til flere porter for mer bruk av eksterne enheter samtidig. USB-tilkoblinger er raskere ved overforing av data og ble raskt en generell industristandard for kryssplattformskommunikasjon.

Firewire-kort.

Et firewire-kort brukes til a gi datamaskiner en IEEE 1394-grensesnittforbindelse, ogsa kjent som en firewire. Begrepet ble laget av Apple tidlig pa 1990-tallet, og havnene selv har blitt inkludert pa de fleste apple-datamaskiner siden ar 2000. Nylig Apple har begynt a erstatte denne porten med Thunderbolt-grensesnittet pa alle moderne Mac-maskiner. Havnen i seg selv er veldig lik en USB-tilkobling, selv om USB er mye mer popul rt pa tvers av en rekke plattformsenheter, og de to er ikke utbytbare.

Lagringskort.

Et lagringskort, ofte ogsa kalt et flash-minnekort eller bare et minnekort som er koblet til en datamaskin for a gi brukerne ekstra plass til a lagre dataene sine. Dette kan inkludere data som musikk, bilder, tekst eller video og kan overfores til andre enheter som digitale kameraer og mobiltelefoner. Disse kortene varierer bade i fysisk storrelse og datakapasitet, og blir stadig utviklet og oppgradert. Noen av de vanligste pa markedet i dag inkluderer Secure Digital (SD) -kort, Mini / Micro SD-kort og MultiMediaCard (MMC).

Data sikret pa lagringskort er sv rt stabil og ikke i stor fare for a bli tapt eller skadet utenfor noen fysisk skade pa selve kortet. Kortene er mye mindre fysisk enn de var like nylig som for 10 ar siden, og noen som Compact Flash-kortet har blitt gjort nesten foreldet ved innforing av mer stabile, ikke-flyktige minneenheter. Lagringskort har ogsa en fordel over harddiskstasjoner, da de er sv rt b rbare, gir umiddelbar tilgang nar de startes opp og ikke trenger kjoling. Det er et stort marked blant brukere for sma, lette og lave stromlagringsenheter med stadig storre mengder data lagringskapasiteter.

Modemkort.

Et modemkort tillater en datamaskin a sende et analogt b rebolgesignal som b rer digital informasjon, og dekoder baksiden av dette signalet i stedet for a reprodusere de opprinnelige digitale dataene. Den vanligste maten a gjore dette pa tidligere, var a bruke elektriske signaler over telefonlinjer, selv om flere moderne systemer som satellitt, WiFi, mobiltelefoner og mobilt bredbandsmodemer ogsa bruker denne typen kommunikasjon. Tradlose modemer kan v re innebygd pa innsiden av en enhet eller v re ekstern til den, og kan lases for bare a motta visse typer frekvenssignaler, for eksempel bare de fra en bestemt nettverksleverandor.

Moderne bredbandsmodemer er ikke begrenset til bruk av telefonlinje, med nyere typer som bruker satellitt-, fjernsynskabler og kraftledninger til a overfore datasignaler. Disse er mye mer avanserte enn modemets eldre modemmodell, med mye raskere overforing av data og et enormt utvidet utvalg av kanaler tilgjengelig for bruk samtidig. Modemer klassifiseres vanligvis av hvor mye data de kan overfore i et bestemt tidsrom, vanligvis biter per sekund (bps) eller byte per sekund (B / s), og disse dataene kan brukes til a sammenligne modemer nar de kjoper eller velger mellom dem.

Tradlost / mobilkort.

Et tradlost kort brukes til a gi en datamaskin med mulighet til a koble til et radiobasert datanettverk, snarere enn det som er koblet til ved hjelp av ledninger. Disse kan komme forhandsinstallert inne i en datamaskin eller laptop eller v re ekstern, kom separat, selv om nesten alle moderne enheter kommer med dette allerede inkludert inne i datamaskinen. Den vanligste bruken av dette kortet er a tillate en enhet a koble til WiFi, ved hjelp av en tradlos ruter eller tilgangspunkt. Wi-Fi-punktet mottar data via ledninger og overforer det ved hjelp av radiobolger, for et tradlost kort inne i en enhet for a hente og dekode, samt motta signalene i motsatt retning.

De overforte signalene har en annen frekvens enn andre radiobolger, som de som brukes av radioer og mobiltelefoner, og kan handtere mye mer data enn disse andre typer. Tradlose kort kan ogsa bevege seg rundt pa forskjellige frekvenskanaler hvis man blir for full med brukerne, og sorger for at overforingen av data alltid er rask og effektiv. Tradlose kort kan komme i flere forskjellige typer, inkludert PCI, mini PCI og PCIe, hvorav forskjellige er mer egnet for forskjellige enheter. Noen USB-enheter eksisterer ogsa som kan fungere som et tradlost kort og tillater en enhet a koble til WiFi eller Bluetooth-nettverk.

TV-mottakerkort.

Et TV-tunerkort er et kort som settes inn i en datamaskin for a tillate at en enhet mottar TV-signaler som ellers ikke ville v re egnet til a plukke dem opp. Kort er vanligvis enten PCI, Mini PCI eller PCIe, eller noen ganger som en ekstern USB-enhet. De fleste kortene har en innebygd prosessor for a frigjore plass fra systemets CPU og lette presset pa datamaskinen. Kort kan enten v re analog eller digital, avhengig av hvilken type fjernsyn brukeren onsker a se, og mange hybrid tunere eksisterer som kan bytte mellom de to typene. High-end tunerkort inneholder ofte en spesiell chip for a kode og dekode dataene som sendes, men mindre og billigere kort har mindre sannsynlighet for a ha denne muligheten pa grunn av den hoye kraften det tar a kjore dem.

Mange TV-mottakerkort inneholder ogsa en form for flashminne som gjor at de kan lagre flere forskjellige typer dekodingsprogramvare, noe som betyr at tunerkortet kan brukes i mange forskjellige land og med forskjellige videoformater uten a omformatere systemet for a gjenkjenne de nye dataene.

Videoopptakskort.

Et videoopptakskort brukes til a la en datamaskin konvertere et analogt videosignal til et digitalt videodatabase. Mange TV-tunerkort dobler opp som videoopptakskort, slik at brukeren kan spille inn TV-sendinger ettersom de sendes og settes.

Inkluderingen av et dedikert skjermkort er viktig i et system som kretsene som kreves for a konvertere analog video til digital video, er ganske spesialisert og hoy ytelse. Data ma digitaliseres og modifiseres for a ta hensyn til fargeforskjeller og kodet til et helt annet format, samt a skille de ulike aspektene av komposittvideo hvis dette er tatt.


Hei! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!